Registration Agreement

Rekisteröityminen – foorumin käyttöä koskevat ehdot ja säännöt

Käyttämällä Rc-foff.net-palvelua sitoudutte noudattamaan alla olevia ehtoja. Rc-foff.net-palvelu voi milloin vain muuttaa ehtoja ilman erillistä ilmoitusta, ja sitoudutte noudattamaan ehtoja sellaisenaan kuin ne ovat muutoksen ja/tai oikaisun jälkeen. Jos ette hyväksy ehtoja ja sääntöjä, olkaa hyvä älkääkä rekisteröitykö tai käyttäkö Rc-foff.net-palvelua.

Kannatte itse täyden vastuun julkaisemienne viestien sisällöstä. Foorumia käyttäessänne suostutte olemaan julkaisematta materiaalia, joka on valheellista, herjaavaa, loukkaavaa, vihamielistä, ahdistelevaa, pornograafista, uhkailevaa, henkilön yksityisyyttä häiritsevää tai joka muulla tavoin rikkoo Euroopan Unionin lakia, kansainvälisiä lakeja tai Suomen lakia.

Rc-foff.net-palvelu ei takaa minkään foorumilla olevan tiedon tarkkuutta, täydellisyyttä tai hyödyllisyyttä. Julkaistut viestit kuvaavat kirjoittajien näkemyksiä, eivätkä välttämättä vastaa foorumin omistajan, moderaattorien tai muiden käyttäjien näkemyksiä. On suositeltavaa, että epäasiallisen viestin huomatessaan käyttäjä ottaa välittömästi yhteyttä foorumin ylläpitoon tai moderaattoreihin. Foorumin ylläpito pidättää oikeuden poistaa epäasiallisen sisällön kohtalaisen aikaikkunan sisällä, mikäli se katsoo sisällön rikkovan foorumin ehtoja ja sääntöjä.

Rekisteröityessänne valitsette käyttäjänimen. Käyttäjänimen tulee noudattaa hyvän maun rajoja. Rekisteröityessänne suostutte siihen, ettette koskaan luovuta salasanaanne kenellekään. Suostutte myös siihen, ettette missään tilanteessa käytä toisen käyttäjän tunnusta. Tietoturvasyistä johtuen on ERITTÄIN suositeltavaa, että valitsette monimutkaisen ja ainutlaatuisen salasanan. Jos epäilette tunnuksenne joutuneen vääriin käsiin, olkaa välittömästi yhteydessä foorumin ylläpitoon.

Kun rekisteröitymisen jälkeen kirjaudutte sisään foorumille, pääsette täyttämään yksityiskohtaisempaa foorumiprofiilia. Vastuullanne on, että profiilinne tieto on asianmukaista. Foorumin ylläpidolla on oikeus poistaa kaikki epäasiallinen ja väärä tieto ilman erillistä ilmoitusta. Jatkoseuraamukset ovat myös mahdollisia.

Rc-foff.net ja sen omistavat tahot eivät ole vastuussa mistään käyttäjien tuottamasta sisällöstä tai informaatiosta, joka rikkoo foorumin ehtoja ja sääntöjä. Kaikesta laillisesta sisällöstä, informaatiosta tai muusta käyttäjän julkaisemasta asiasta, mikä on foorumin ehtojen ja sääntöjen mukaista, tulee välittömästi yksinoikeudella Rc-foff.net-palvelun omaisuutta.

Registration terms and rules

By accessing Rc-foff.net (= Rc-foff.net service), you agree to be legally bound by the following terms and rules. Rc-foff.net may change terms and rules at any time without notice, and you agree to be legally bound by these terms and rules as they are updated and/or amended. If you do not agree with the terms and rules, please do not register or use Rc-foff.net.

You remain solely responsible for the content of your posted messages. You agree, through your use of this forum, that you will not post any material which is false, defamatory, abusive, hateful, harassing, pornographic, threatening, invasive of a person's privacy, or otherwise in violation of European Union law, any International law or Finnish law.

Rc-foff.net do not warrant the accuracy, completeness, or usefulness of any information presented. The posted messages express the views of the author, and not necessarily the views of this forums owner, moderators or members. Anyone who feels that a posted message is objectionable is encouraged to notify an administrator or moderator of this forum immediately. The owner and administration of this forum reserve the right to remove objectionable content, within a reasonable time frame, if they determine that removal is necessary.

You have the ability, as you register, to choose your username. We advise that you keep the name appropriate. With this user account you are about to register, you agree to never give your password out to another person. You also agree to never use another person's account for any reason. For security reasons, we HIGHLY recommend you use a complex and unique password for your account. If you believe your account has been compromised, contact the forum administration immediately.

After you register and login to this forum, you will be able to fill out a detailed profile. It is your responsibility to present clean and accurate information. Any information the forum owner or staff determines to be inaccurate or vulgar in nature will be removed, with or without prior notice. Appropriate sanctions may be applicable.

Rc-foff.net and its owning parties are not responsible of any content or information created by users that violates Rc-foff.net-service's terms and rules. All legal content, information or any other form of member submission, that conforms with the site rules/terms of service, immediately becomes exclusive property of Rc-foff.net.

Privacy Policy

Tietosuojaseloste

Yksityisyytenne on meille tärkeää. Yksityisyyttänne parantaaksemme ilmoitamme tässä tiedonannossa siitä, miten keräämme sivustolla käyvistä tietoa, ja miten voitte vaikuttaa siihen, miten tietoanne kerätään ja käytetään.

Teistä keräämämme tieto

Kun käytätte sivustoamme, keräämme teistä seuraavanlaiset tiedot:
- Käyttäjätunnuksen
- Sähköpostiosoitteen
- IP-osoitteen

Keräämme tietoa myös profiilistanne, mikäli päätätte täyttää profiilinne vapaaehtoisia kohtia.

Hyödynnämme teistä keräämäämme tietoa seuraavilla tavoilla:

- Saatte sivustolle käyttäjäoikeuden, jotta voitte kirjoittaa sivustolle.
- Voimme tarpeen vaatiessa lähettää sähköpostiosoitteeseenne sivustoilmoituksia ja uutiskirjeitä (molemmat harvinaisia). Voitte estää edellä mainitut viestit profiilinne asetuksista.
- IP-osoitteenne tallennetaan, kun käytätte sivustomme toimintoja. IP-osoitteenne ei ole koskaan julkisesti nähtävillä.
- Käyttäessänne sivustoamme, saatamme kerätä ei-tunnistettavaa tietoa teistä. Tämä on teknistä tietoa ja se koskee käyttämäänne selainta tai laitetta. Kyseinen tieto kerätään ainoastaan tilastomielessä, jotta voimme seurata sivustollamme käyvien määrää.

Me emme myy, jaa tai vuokraa teidän henkilökohtaisia tietojanne kolmansille osapuolille!

Henkilökohtaisten tietojenne pyytäminen
Saatte ladattua profiilisivultanne henkilökohtaiset tietonne. Jos haluatte saada kopion kaikesta teitä koskevasta tiedosta mukaan lukien käyttämänne IP-osoitteet, ottakaa yhteyttä foorumin ylläpitoon.

Lokitiedostot
Sivuston verkkoserverit keräävät ja analysoivat tietoa, joka koskee sivustolla tapahtuvia toimintoja. Lokitiedostot eivät kerää henkilökohtaista tietoa, mutta niihin tallentuu käyttäjän IP-osoite.

Evästeet
Sivusto ei kerää mitään tietoa, joka sellaisenaan mahdollistaisi yksittäisten käyttäjien tunnistamisen ilman heidän lupaansa. Kaikkia sivuston evästeitä käytetään ainoastaan istunnoittain tai käyttäjän valintojen mukaisesti. Evästeitä ei jaeta kolmansille osapuolille.

Viestien ja ei-aktiivisten tunnusten poistaminen
Käytäntöömme ei kuulu käyttäjien viestien poistaminen massoittain, emmekä yleensä poista ei-aktiivisten käyttäjien tunnuksia. Liittymällä foorumin jäseneksi, käyttäjä päättää tuottaa sisältöä foorumille, jolle on julkinen pääsy.

Vastuun rajoittaminen
Täydellinen tietosuoja ja turvallisuus eivät vielä ole mahdollista internetissä. Kolmannella osapuolella on mahdollisuus päästä tietoon, jonka jaatte jollekin sivustolle. Tiedostatte ja hyväksytte, että Rc-foff.net ja sen omistavat tahot eivät ole vastuussa mistään vahingoista, jotka kärsitte luottamuksellisen tiedon siirrosta internetissä, ja kaikki siihen liittyvä verkkoasiointi on omalla vastuullanne.

Muutokset tietosuojaselosteeseen
Rc-foff.net pidättää oikeuden päivittää ja tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen, kun siihen on velvoite tai kun se on muuten tarpeellista. Käykää tarkastamassa tämä seloste usein, jotta olette tietoinen mahdollisista muutoksista.

Tietosuojaselosteen hyväksyminen
Sivustomme käyttö edellyttää, että hyväksytte tämän tietosuojaselosteen. Jos ette hyväksy tietosuojaselostetta, olkaa hyvä älkääkä käyttäkö sivustoamme.

Privacy policy

Your privacy is important to us. To better protect your privacy we provide this notice explaining our online information practices and the choices you can make about the way your information is collected and used.

What information we hold about you

We may collect the following information when you use our website:
- Username
- Email address
- IP address

Further data may be collected if you choose to share it, such as if you fill out fields on your profile.

We may use your personal information in the following ways:
- For the purposes of making you a registered member of our site, in order for you to contribute content to this site.
- We may use your email address to inform you of activity on our site, and we may send you newsletters or announcements by email.  You can opt-in to or opt-out of such emails in your profile.
- Your IP address is recorded when you perform certain actions on our site. Your IP address is never publicly visible.

We may collect non-personally identifiable information about you in the course of your interaction with our site. This information may include technical information about the browser or type of device you are using. This information will be used purely for the purposes of analytics and tracking the number of visitors to our site.

We will not sell, distribute or lease your personal information to third parties!

Requesting personal information
You may request details of personal information which we hold about you under by visiting your profile and clicking "download profile data". If you wish to get a copy of full data including IP addresses, please contact the forum administrator.

Log files
Log files are maintained and analyzed of all requests for files on this website's web servers. Log files do not capture personal information but do capture the user's IP address.

Cookies
This website does not store any information that would, on its own, allow us to identify individual users of this service without their permission. Any cookies that may be used by this website are used either solely on a per session basis or to maintain user preferences. Cookies are not shared with any third parties.

Deletion of Posts and Inactive User Accounts
Our policy states that it will not delete posts en masse nor will it delete inactive user accounts. By accessing this community forum, users are opting to submit material or content on to a publicly accessible website.

Limitation of Liability
Complete confidentiality and security is not yet possible over the Internet. On whichever site you provide personal information, it is possible for a third party to view that information. You acknowledge and agree that Rc-foff.net nor its owners shall not be responsible for any damages you may suffer as a result of the transmission of confidential or sensitive information over the Internet, and that all such communications will be at your own risk.

Changes to this policy
Rc-foff.net reserves the right to update and amend this policy as it is deemed necessary or appropriate to do so. Please check back often to be appraised of any changes.

Acceptance of this policy
Continued use of our site signifies your acceptance of this policy. If you do not accept this policy, then please do not use this site.